Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

Hoạt động thể thao

Những hoạt động sau giờ làm của HoabinhSteel

Không những chú trọng trong kinh doanh cũng như sự nhiệt huyết với khách hàng.
Sau những giờ làm HoabinhSteel luôn tạo những sân chơi lành mạnh giúp giải trí cũng như rèn luyện thể lực đối với Cán Bộ và CNV của HoabinhSteel


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét