Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

Thép cuộn Việt - Úc

Thép cuộn
SDR 235
D8 mm
JIS 3117 : 1987


Thép cuộn trơn
CB240 - T
D6 mm - D8 mm
TCVN 1651 - 1 :2008


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét